Festival “Tähesära” reglement

1.Üldinfo

Festival «Tähesära» toimub 22. mail Tallinnas Lindakivi Kultuurikeskuses. Festivali suunitlus on väikestele tantsu vormidele, see tähendab, et festivalile on oodatud soolod, duod, triod ja grupitantsude väikesed kooslused (4-9 inimest).

Kontsertide täpsed kellaajad täpsustatakse pärast eelregistreerimisperioodi lõppu.

2.Tantsukategooriad

Estraaditants –  efektsed, pidulikud, atraktiivsed karakteriseeritud lavatantsud, mis särtsaka muusika ja korrektse tantsutehnikaga esindavad erinevate ajastute hõngu:

 • erinevate ajastute stiilid (rock’n’roll, lindy hop, jazz, charleston jt);
 • Broadway muusikalistiilis tantsud, stepptantsud;-
 • erinevad Ladina-Ameerika tantsud – salsa, samba, tango jt;
 • tants kui jutustus;
 • rõhk sammustikul;
 • oluline tantsijate tehniline tase, liikumiskergus, sünkroonsus, omanäolisus, näitlejameisterlikkus, stiilitunnetus, emotsionaalsus;
 • minimaalsed rekvisiiide ja akrobaatiliste elementide kasutus;
 • efektsed kostüümid, tantsukingad, jazzisussid.

Rahvaste tants – erinevate rahvuste rahvatantsud.

 • võib olla tegemist rahvatantsude arranžeeringuga või rahvatantsu elementide, maneeride, jooniste ja tantsuvõtete baasil loodud uusloominguga;
 • paeb olema tuntav konkreetne rahvus muusika valikul;
 • oluline on, et kostüüm toetaks tantsu olemust, kas originaalrõivastuse või detailide näol.

Klassikaline tants – klassikalise balleti tehnikale, liikumisele ja muusikale loodud koreograafia.

 • konkreetne ja puhas klassikalise balleti elementide sooritus;
 • balletisussid või varvaskingad.

Kaasaegne lüüriline tants – meloodilisele muusikale loodud balleti, jazzi, akrobaatika ja moderntantsu sugemetega kaasaegse tantsutehnikaga tants

 • oluline roll on keha plastikal, liigutuste sidumises;
 • tehniliste elementide puhtus, täpsus;
 • võib sisaldada akrobaatilisi elemente, aga need ei tohi domineerida;
 • tants kui jutustus, läbi emotsioonide ja kehakeele;
 • dekoratsioonid on lubatud tantsija kasvu ulatuses.

Showtants – efektsel hoogsal muusikal erinevate tantsutehnikatega loodud omanäolise tantsukeelega tants

 • akrobaatiline liikumine teretulnud;
 • rekvisiitide kasutusel pole piiranguid;
 • tants võib omada jutustust aga võib ka lihtsalt silmailu pakkuda.

 

3.Vanuseklassid

  • Mudilased: vanus 3-7 ;
  • Lapsed: 8 – 10 aastased
  • Noored 1: 11-14 – aastased;
  • Noored 2: 15-19 – aastased;
  • Täiskasvanud;

Kui tegemist on sega vanusegrupiga, siis:

 1. arvestage vanema tantsija vanusega ja üldiselt registreerida vanemasse vanuseklassi.
 2. kui on suured vanusevahed, siis rakendatakse aritmeetilist keskmist ja registreeritakse rühm sinna kuhu vahemikku keskmine jääb.

Oma sõna saab sekka ütelda ka žürii ja tõsta teise vanuseklassi kui midagi tundub ebasobiv.

4. Ajagraafik ja registreerimine

 • 11-30 aprill eelregistreerimine
 • 7. mai osalejate ja saatjate kinnitamine
 • 10. mai muusika esitamine
 • 15.mai registreerimine on lõppenud
 • 16.mai proovi- ja esinemise graafikud
 • 20. mai viimane arvete maksmise päev
 • 21. mai proovid
 • 22. mai festivali päev

Eelregistreerimine toimub googel formsi vahendusel. Iga tantsu jaoks tuleb esitada eraldi vorm. Lõplik registreerimine ning osalejate ja saatjate kinnitamine toimub excel dokumendiga. Registreerimise failid ja lingid on leitavad festivali koduleheküljel ja facebooki leheküljel.

Pärast eelregistreerimise vormi laekumist saadetakse korraldajate poolt osalejate ja saatjate vorm, eelregistreerimisel esitatud e-maili aadressile.

5. Osalustasu

Soolotants – 20 € tantsija

Duo tants – 30€ (15€ tantsija)

Trio – 30€ (10€ tantsija)

Grupitants – 60 € (6,5-15 € tantsija, olenevalt tantsijate arvust, min 4 ja max 9 tantsijat)

Osalustasu tuleb üle kanda arvel esitatud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 20. maiks 2022, arveldusarvele EE647700771001638506 MTÜ ERT Festival. Selgitusse kirjutada arve number ja grupi nimi. Õigeks kuupäevaks tasumata jätmisel tantsuga esineda ei saa.

Tantsu lisamine alates 1. maist  – soolo, duo, trio tants 40€, grupitants 75€.

Pärast 15. maid tantse lisada ei saa.

6.Hindamine

Tantse hindab professionaalne vähemalt kolmeliikmeline žürii.

Žürii hindab tantse tantsude koosluse alusel võttes arvesse tantsude kategooriaid ja neid hinnates arvestab:

 • koreograafia ideelisust, sobivust vastavasse kategooriasse ja koreograafia vanuselist sobivust;
 • liikumisseade terviklikkust, kompositsiooni;
 • tantsijate tehnilisi oskusi, lavakasutust;
 • tantsijate esitlusoskust, lavalist sära, teatraalsust;
 • esteetiline välimus, kostüüme .

Kui mõnes kategoorias on osalejaid ainult üks ja tantsu punktide kogusumma jääb alla 80% žürii maksimumpunktidest, siis ei ole festivali sekretariaat kohustatud 1. kohta välja andma, aga seda võidakse eripreemiaga märkida.

Žürii liikmetel on õigus, aga mitte kohustus, viibida proovide ajal saalis.

Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

7. Tehnilised vahendid ja muusika

Muusika tuleb saata hiljemalt 10. maiks e-mailile muusika@ertfestival.ee mp3 failiformaadis. Faili nimi peab koosnema grupi nimest ja tantsu nimest. Esinemispäeval tuleb muusikapala kaasa võtta CD-plaadil või mälupulgal, mida korraldajad võivad vajadusel küsida.

Tehnilistest vahenditest pakume kondensaatormikrofone, raadiomikrofoni, elementaarset valgus- ja helitehnikat.

8.Proovi- ja esinemisgraafikud

Proovi- ja esinemisgraafikud kuulutatakse välja hiljemalt 16. maiks festivali kodulehel ja facebooki lehel.

9.Festivalile tulles ja seal olles

 1. Grupp teavitab oma saabumisest infolauas, kus igale tantsijale, grupijuhendajale ja ühele saatjale (kas lapsevanem või koreograaf) antakse pääse, millega saab kontserdisaali ilma piletita.
 2. Grupi juhendaja tutvub festivali sisekorraeeskirjaga ning teavitab selle sisust ka oma juhendatavaid.
 3. Festivalile tuleks saabuda hiljemalt 30 minutit enne oma esinemise algust, kuid mitte varem kui 1,5 tundi enne kontserti.
 4. Festivalil olles tuleb järgida sisekorraeeskirju.
 5. Pärast oma esinemist tuleb panna asjad kokku ja vabastada garderoob järgmistele gruppidele.

10. Festivali korraldaja

Festivali korraldab MTÜ ERT Festival koostöös Agneta Tantsukooliga.