Agneta Tantsukool Spordi- ja Noorsooamet Eesti Kultuurkapital Lasnamäe Linnaosa Valitsus Saaremaa Vesi

Reglement 2017

 1. VII Estraad- ja rahvaste tantsude festival toimub 24. – 26. novembril 2017 Lindakivi Kultuurikeskuses, Tallinnas. Festivali raames toimub viis kontserti, kus selgitatakse välja oma kategooria ja vanuseklassi parimad tantsud.
  Kontsertide täpsed kellaajad täpsustatakse pärast eelregistreerimisperioodi lõppu.
  Esialgsed planeeritud kontsertide algusajad on järgnevad:

24. novembril kell 17:00 võistlevad omavahel estraaditantsude ja rahvaste tantsude soolo- ja duoetteasted.

25. novembril kell kell 11:30 võistlevad omavahel estraaditantsud vanuseklassides eelkooliealised, lapsed1, lapsed2 ja noored1

25. novembril kell 18:30 võistlevad omavahel estraaditantsud vanuseklassis noored2, täiskasvanud, segavanuseklass

26. novembril kell 11:30 võistlevad omavahel rahvaste tantsude kõik vanuseklassid

 1. Tantsukategooriad
  1. Estraad – stiliseeritud lavatants, jazztants, karakteriseeritud tants. Estraaditantsus on oluline lavaline sära, kergus, pidulikkus, esteetilisus, atraktiivsus, tantsijate tehniline oskus ja kaunis kostüüm. Lubatud on show- ja akrobaatiliste elementide kasutus, tantsijad kannavad kingi, jazzisusse, tantsususse.
   • Soovitatav estraaditantsu maksimumpikkus gruppidel on 3 minutit, soolodel ja duodel 2 minutit.
  2. Rahvastetants – erinevate rahvuste rahvatantsud. Võib olla tegemist rahvatantsude baasil loodud uusloominguga, kus koreograafias peab olema kasutatud vastava maa rahvatantsu elemente, maneere, jooniseid ja tantsuvõtteid. Muusikavalikul võib kasutada konkreetse rahvuse traditsioonilist või kaasaegset rahvamuusikat või elavat muusikat.
   • Soovitatav rahvastetantsu maksimaalne pikkus gruppidel on kuni 5 minutit, soolodel ja duodel 3 minutit.
 1. Vanuseklassid
  1. Grupitantsude vanuseklassid
   • Eelkooliealised: vanus 3-7 (lasteaialapsed);
   • Lapsed 1 : 6 – 9 aastased (lapsed alates 1. klassist);
   • Lapsed 2: 9 – 12 aastased
   • Noored 1: 12-15 – aastased;
   • Noored 2: 15-19 – aastased;
   • Täiskasvanud;
   • Segavanuseklass
  2. Grupi koosseisus võib 8 tantsija kohta olla kuni kaks nooremat või üks vanem tantsija kui vanuseklassi määratluses kirjeldatud. Vanuseklassi määratlusest nooremad või vanemad tantsijad tuleb registreerimisvormis eraldi ära märkida, vastasel juhul ei kuulu tants hindamisele.
  3. Segavanuseklassis osalemiseks peab üle 25% tantsijatest olema erinevast vanuseklassist.
  4. Soolo- ja duotantsude vanuseklassid
   • kuni 11 – aastased;
   • 11-15 – aastased;
   • 16 – täiskasvanud.
  5. Duode puhul võetakse vanuseklass vanema tantsija järgi.
 2. Piirangud osalusele
  1. Grupitantsud
   • Iga tantsija võib osaleda estraadi kategoorias ühes vanuseklassis maksimaalselt ühe tantsuga või kahe tantsuga, kui teine on segavanuseklassi tants.
   • Iga tantsija võib osaleda rahvaste tantsude kategoorias ühes vanuseklassis maksimaalselt kahe tantsuga, kui tegemist on eri rahvuste tantsudega.
  2. Soolo- ja duotantsud
   • Soolo ja duotantsude puhul saab iga tantsukollektiiv igasse vanuseklassi registreerida maksimaalselt kolm tantsu.
   • Iga tantsija võib ühest kollektiivist osaleda ühe soolo- või duotantsuga, nii estraad- kui ka rahvaste tantsude kategoorias.
  3. Festivalile esitatud tants peab olema originaallooming ja antud festivalil varem mitte osalenud.
 3. Festivalile registreerumine
  1. Iga festivalil osaleda sooviv grupp peab enda tantsud osalemiseks eelregistreerima. Eelregistreerimine kestab kuni 23. oktoobrini 2017 või kuni saadaolevate kohtade täitumiseni (olenevalt sellest, kumb varem saabub). Eelregistreerimiseks tuleb täita eelregistreerumise vorm festivali kodulehel või saata e-mailile reg@ertfestival.ee järgmised andmed iga osaleva tantsu kohta:
   • tantsugrupi nimi
   • tantsu kategooria
   • tantsu vanuseklass
   • tantsijate arv.
  2. Kohtade arv festivalile osalemiseks on piiratud. Iga kategooria vanuseklassis saab osaleda kuni 16 tantsu.
  3. Kui tantsude registreerimistaotlusi on teatud kategooria vanuseklassis rohkem kui 16, siis pannakse pärast vabade kohtade täitumist registreeritud tants ootejärjekorda. Kui sama kontserdi raames on teises vanuseklassis osalevate tantsude arv alla 16, siis võivad korraldajad ületäituvusega vanuseklassi tantsude arvu piirmäära tõsta ja teist langetada.
  4. Pärast eelregistreerumist tuleb tantsugruppidel täita iga tantsu kohta registreerumisankeet tantsu täpsete andmetega ning saata see hiljemalt 10. novembriks 2017 e-maili aadressile reg@ertfestival.ee. 21-päevase arve maksetähtajaga gruppide lõpliku registreerumise kuupäev on 31. oktoober 2017. Registreerumisankeet on saadaval festivali kodulehel alates 1. oktoobrist.
  5. Osalustasu (kirjeldatud punktis 6) tuleb üle kanda arvel esitatud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 20. novembriks 2017, arveldusarvele EE647700771001638506 MTÜ ERT Festival. Selgitusse kirjutada arve number ja grupi nimi. Õigeks kuupäevaks tasumata jätmisel tantsuga esineda ei saa.
  6. Käesoleval aastal toimub kontserdi ajal tantsude tutvustamine vaid esinemisjärjekorra numbri, tantsu nime ja soovi korral lühikese tutvustava teksti alusel.
  7. Tehnilistest vahenditest pakume kondensaatormikrofone, raadiomikrofoni, elementaarset valgus- ja helitehnikat.
  8. Kui soovite festivalil osalemisest loobuda, siis palun andke sellest teada esimesel võimalusel, et vabastada koht teisele grupile!
  9. Korraldajad võivad keelduda grupi registreerimisest, kui on täheldanud grupi ebaviisakat käitumist teiste gruppide suhtes eelnevatel üritustel.
 4. Osalustasu
  1. Alljärgnevas tabelis on toodud ühe tantsija osalustasu vastavalt vanuseklassile ja kategooriale.
Vanuseklass Osalustasu eelregistreerudes hiljemalt 23.10.2017 Osalustasu pärast 23.10.2017
Soolo- ja duoetteasted 5€ 8€
Eelkooliealised, lapsed1,

lapsed2, noored1.

2€ 5€
Noored2, täiskasvanud, segavanuseklass 3€ 5€
 • Kui ilmneb, et registreeritud tantsija ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, siis osalustasu tagastatakse festivali toimumise päeval, kui sellest on teatatud hiljemalt 23.oktoober 2017. Hilisemaid muudatusi ei arvestata. Palume mõistvat suhtumist.
 • Ühel tantsijal on festivali raames lubatud osaleda mitme grupi koosesisus, kuid sellisel juhul tuleb mõlemal grupil tasuda tantsija eest osalustasu.
 1. Hindamine
  1. Tantse hindab professionaalne vähemalt kolmeliikmeline paaritu arvu kohtunikega žürii.
  2. Soolotantse, duosid ja grupitantse hinnatakse eraldi punktis 3 toodud vanuseklasside lõikes.
  3. Soolo- ja duotantsude paremusjärjestus selgitatakse žüriiliikmete punktiarvestuse alusel. Üks tants saab žüriiliikme poolt koguda maksimaalselt 50 punkti. Hindamise alused on toodud punktis 5.
  4. Grupitantsude paremusjärjestus selgitatakse žüriiliikmete punktiarvestuse alusel. Hindamine toimub vastavalt osalevate tantsude arvule ühes või kahes hindamisvoorus. Kui kategooria vanuseklassis osaleb 5 või vähem tantsu, siis selgitatakse esikolmik ühes hindamisvoorus ning kui osaleb 6 või enam tantsu, siis kahes hindamisvoorus.
   • Esimeses hindamisvoorus selgitatakse tantsude paremusjärjestus žüriiliikmete punktiarvestuse alusel, kus üks tants saab ühe žüriiliikme poolt koguda maksimaalselt 50 punkti. Kui hindamine toimub ühes hindamisvoorus, siis selgitatakse punktiarvestuse tulemusel esikolmiku paremusjärjestus; kui hindamine toimub kahes hindamisvoorus, siis selgitatakse esikolmiku paremusjärjestus teise hindamisvooru tulemusena.
   • Teises hindamisvoorus esitatakse esimese vooru tulemusel esikolmikusse kuuluvad tantsud uuesti, misjärel annab iga žüriiliige tantsule hinnangu 10 punkti skaalal. Teise hindamisvooru tulemusena selgitatakse esikolmiku paremusjärjestus.
   • Juhul, kui esimese hindamisvooru punktisummad on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis on kogunud enim kõrgemaid punkte.
   • Juhul, kui teise hindamisvooru punktisummad on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis on kogunud enim kõrgemaid punkte. Juhul kui ka need on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis saavutas parema koha ka esimeses hindamisvoorus.
  5. Žürii arvestab oma hinnangus:
   • liikumisseade terviklikkust, kompositsiooni;
   • tantsijate tehnilisi oskusi;
   • tantsijate esitlusoskus, lavaline sära;
   • koreograafia ideelisust, sobivust vastavasse kategooriasse ja koreograafia vanuselist sobivust;
   • esteetiline välimus, kostüüme (rahvatantsus rahvariideid või rahvuslikku stilistikat)
  6. Soolo- ja duotantsude hindamisel pannakse olulist rõhku tantsija tehnilistele oskustele, lavakasutusele ja teatraalsusele.
  7. Kui mõnes kategoorias on osalejaid ainult üks ja tantsu punktide kogusumma jääb alla 80% žürii maksimumpunktidest, siis ei ole festivali sekretariaat kohustatud 1. kohta välja andma, aga seda võidakse eripreemiaga märkida.
  8. Lisaks kolmele esimesele kohale annab žürii välja ka eripreemiaid, mis selguvad võistluse käigus.
  9. Žürii liikmetel on õigus, aga mitte kohustus viibida proovide ajal saalis.
 2. Proovi- ja esinemisgraafikud
  1. 24. novembril on avatud vaba lava kell 16:00 – 16:30.
  2. 25. ja 26. novembril eraldatakse prooviajad vaid eelkooliealistele ja ajaressursi olemasolul vanusegrupile lapsed1. Proovi pikkus on 2 minutit.
  3. Prooviajad ja esinemisgraafikud kuulutatakse välja hiljemalt 18. novembriks festivali kodulehel http://www.ertfestival.ee/.
 3. Esinemismuusika
  1. Esimenismuusika tuleb saata hiljemalt 19. novembriks 2017 aadressile muusika@ertfestival.ee. Faili nimi peab koosnema grupi nimest ja tantsu nimest. Esinemispäeval tuleb muusikapala kaasa võtta CD-plaadil või mälupulgal, mida korraldajad võivad vajadusel küsida.
  2. Grupi juhendajal on õigus kontsertpaika saabudes üle kuulata oma saadetud esinemismuusika.
 4. Festivalile tulles
  1. Grupp teavitab oma saabumisest infolauas, kus igale tantsijale, grupi juhendajale ja ühele saatjale (kas lapsevanem või koreograaf) antakse tempel, millega pääseb kontserdisaali ilma piletita.
  2. Grupi juhendaja tutvub festivali sisekorraeeskirjaga ning teavitab selle sisust ka oma juhendatavaid.
  3. Festivalile saabuda hiljemalt 30 minutit enne oma esinemise algust, kuid mitte varem kui 1,5 tundi enne kontserti.
 5. Festivali korraldaja

Festivali korraldab MTÜ ERT Festival koostöös Agneta Tantsukooliga.