Reglement 2018

 1. VIII Estraad- ja rahvaste tantsude festival toimub 16. – 18. novembril 20178 Lindakivi Kultuurikeskuses, Tallinnas. Festivali raames toimub neli kontserti, kus selgitatakse välja oma kategooria ja vanuseklassi parimad tantsud.
  Kontsertide täpsed kellaajad täpsustatakse pärast eelregistreerimisperioodi lõppu.Esialgsed planeeritud kontsertide algusajad on järgnevad:

16. novembril kell 16:30 võistlevad omavahel estraaditantsude ja rahvaste tantsude soolo- , duo- ja triotantsude etteasted.

17. novembril kell kell 11:00 võistlevad omavahel rahvaste tantsude kõik vanuseklassid

18. novembril kell 12:00 võistlevad omavahel estraaditantsud vanuseklassis eelkooliealised, lapsed1 ja lapsed2

18. novembril kell 17:00 võistlevad omavahel estraaditantsud vanuseklassis noored1, noored2, täiskasvanud ja segavanuseklass

 1. Tantsukategooriad
  1. Estraad – stiliseeritud lavatants, jazztants, karakteriseeritud tants. Estraaditantsus on oluline lavaline sära, kergus, pidulikkus, esteetilisus, atraktiivsus, tantsijate tehniline oskus ja kaunis kostüüm. Lubatud on show- ja akrobaatiliste elementide kasutus, tantsijad kannavad kingi, jazzisusse, tantsususse.
   • Soovitatav estraaditantsu maksimumpikkus gruppidel on 3 minutit, soolodel, duodel ja triodel 2:30 minutit.
  2. Rahvastetants – erinevate rahvuste rahvatantsud. Võib olla tegemist rahvatantsude baasil loodud uusloominguga, kus koreograafias peab olema kasutatud vastava maa rahvatantsu elemente, maneere, jooniseid ja tantsuvõtteid. Muusikavalikul võib kasutada konkreetse rahvuse traditsioonilist või kaasaegset rahvamuusikat või elavat muusikat.
   • Soovitatav rahvastetantsu maksimaalne pikkus gruppidel on kuni 5 minutit, soolodel, duodel ja triodel 3 minutit.
 1. Vanuseklassid
  1. Grupitantsude vanuseklassid
   • Eelkooliealised: vanus 3-7 (lasteaialapsed);
   • Lapsed 1 : 6 – 9 aastased (lapsed alates 1. klassist);
   • Lapsed 2: 9 – 12 aastased
   • Noored 1: 12-15 – aastased;
   • Noored 2: 15-19 – aastased;
   • Täiskasvanud;
   • Segavanuseklass
  2. Grupi koosseisus võib 8 tantsija kohta olla kuni kaks nooremat või üks vanem tantsija kui vanuseklassi määratluses kirjeldatud. Vanuseklassi määratlusest nooremad või vanemad tantsijad tuleb registreerimisvormis eraldi ära märkida, vastasel juhul ei kuulu tants hindamisele.
  3. Segavanuseklassis osalemiseks peab üle 25% tantsijatest olema erinevast vanuseklassist.
  4. Soolo-, duo- ja triotantsude vanuseklassid
   • kuni 11 – aastased;
   • 11-15 – aastased;
   • 16 – täiskasvanud.
  5. Duode puhul võetakse vanuseklass vanema tantsija järgi.
 2. Piirangud osalusele
  1. Grupitantsud
   • Iga tantsija võib osaleda estraadi kategoorias ühes vanuseklassis maksimaalselt ühe tantsuga või kahe tantsuga, kui teine on segavanuseklassi tants.
   • Iga tantsija võib osaleda rahvaste tantsude kategoorias ühes vanuseklassis maksimaalselt kahe tantsuga, kui tegemist on eri rahvuste tantsudega.
  2. Soolo- ja duotantsud
   • Soolo ja duotantsude puhul saab iga tantsukollektiiv igasse vanuseklassi registreerida maksimaalselt kolm tantsu.
   • Iga tantsija võib ühest kollektiivist osaleda ühe soolo- või duotantsuga, nii estraad- kui ka rahvaste tantsude kategoorias.
  3. Trio ehk väike kooslus
   • Igast tantsukollektiivist ühes vanuseastmes võib osaleda kuni kaks tantsu, aga tantsijad ei tohi korduda
  4. Festivalile esitatud tants peab olema originaallooming ja antud festivalil varem mitte osalenud antud kategoorias ja vanuseklassis.
 3. Festivalile registreerumine
  1. Iga festivalil osaleda sooviv grupp peab enda tantsud osalemiseks eelregistreerima. Eelregistreerimine kestab kuni 15. oktoobrini 2018 või kuni saadaolevate kohtade täitumiseni (olenevalt sellest, kumb varem saabub). Eelregistreerimiseks tuleb täita eelregistreerumise vorm festivali kodulehel või saata e-mailile reg@ertfestival.ee järgmised andmed iga osaleva tantsu kohta:
   • tantsugrupi nimi
   • tantsu kategooria
   • tantsu vanuseklass
   • tantsijate arv.
  2. Kohtade arv festivalile osalemiseks on piiratud. Iga kategooria vanuseklassis saab osaleda kuni 16 tantsu.
  3. Kui tantsude registreerimistaotlusi on teatud kategooria vanuseklassis rohkem kui 16, siis pannakse pärast vabade kohtade täitumist registreeritud tants ootejärjekorda. Kui sama kontserdi raames on teises vanuseklassis osalevate tantsude arv alla 16, siis võivad korraldajad ületäituvusega vanuseklassi tantsude arvu piirmäära tõsta ja teist langetada.
  4. Pärast eelregistreerumist tuleb tantsugruppidel täita iga tantsu kohta registreerumisankeet tantsu täpsete andmetega ning saata see hiljemalt 2. novembriks 2018 e-maili aadressile reg@ertfestival.ee. 21-päevase arve maksetähtajaga gruppide lõpliku registreerumise kuupäev on 28. oktoober 2018. Registreerumisankeet on saadaval festivali kodulehel alates 1. oktoobrist.
  5. Osalustasu (kirjeldatud punktis 6) tuleb üle kanda arvel esitatud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 16. novembriks 2018, arveldusarvele EE647700771001638506 MTÜ ERT Festival. Selgitusse kirjutada arve number ja grupi nimi. Õigeks kuupäevaks tasumata jätmisel tantsuga esineda ei saa.
  6. Käesoleval aastal toimub kontserdi ajal tantsude tutvustamine vaid esinemisjärjekorra numbri, tantsu nime ja soovi korral lühikese tutvustava teksti alusel.
  7. Tehnilistest vahenditest pakume kondensaatormikrofone, raadiomikrofoni, elementaarset valgus- ja helitehnikat.
  8. Kui soovite festivalil osalemisest loobuda, siis palun andke sellest teada esimesel võimalusel, et vabastada koht teisele grupile!
  9. Korraldajad võivad keelduda grupi registreerimisest, kui on täheldanud grupi ebaviisakat käitumist teiste gruppide suhtes eelnevatel üritustel.
 4. Osalustasu
  1. Alljärgnevas tabelis on toodud ühe tantsija osalustasu vastavalt vanuseklassile ja kategooriale.
Vanuseklass Osalustasu tantsija kohta eelregistreerudes hiljemalt 15.10.2018 Osalustasu tantsija kohta pärast 15.10.2018
Soolo- ja duoetteasted 5€ 8€
Triod ehk väike kooslus 4€ 7€
Eelkooliealised, lapsed1, lapsed2, 2€ 5€
Noored1, noored2, täiskasvanud, segavanuseklass 3€ 5€
 • Kui ilmneb, et registreeritud tantsija ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, siis osalustasu tagastatakse festivali toimumise päeval, kui sellest on teatatud hiljemalt 2. november 2018. Hilisemaid muudatusi ei arvestata. Palume mõistvat suhtumist.
 • Ühel tantsijal on festivali raames lubatud osaleda mitme grupi koosesisus, kuid sellisel juhul tuleb mõlemal grupil tasuda tantsija eest osalustasu.
 1. Hindamine
  1. Tantse hindab professionaalne vähemalt kolmeliikmeline paaritu arvu kohtunikega žürii.
  2. Tantsude paremusjärjestus selgitatakse žüriiliikmete punktiarvestuse alusel. Hindamine toimub vastavalt osalevate tantsude arvule ühes või kahes hindamisvoorus. Kui kategooria vanuseklassis osaleb 5 või vähem tantsu, siis selgitatakse esikolmik ühes hindamisvoorus ning kui osaleb 6 või enam tantsu, siis kahes hindamisvoorus.
   • Esimeses hindamisvoorus selgitatakse tantsude paremusjärjestus žüriiliikmete punktiarvestuse alusel, kus üks tants saab ühe žüriiliikme poolt koguda maksimaalselt 50 punkti. Kui hindamine toimub ühes hindamisvoorus, siis selgitatakse punktiarvestuse tulemusel esikolmiku paremusjärjestus; kui hindamine toimub kahes hindamisvoorus, siis selgitatakse esikolmiku paremusjärjestus teise hindamisvooru tulemusena.
   • Teises hindamisvoorus esitatakse esimese vooru tulemusel esikolmikusse kuuluvad tantsud uuesti, misjärel annab iga žüriiliige tantsule hinnangu 10 punkti skaalal. Teise hindamisvooru tulemusena selgitatakse esikolmiku paremusjärjestus.
   • Juhul, kui esimese hindamisvooru punktisummad on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis on kogunud enim kõrgemaid punkte.
   • Juhul, kui teise hindamisvooru punktisummad on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis on kogunud enim kõrgemaid punkte. Juhul kui ka need on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis saavutas parema koha ka esimeses hindamisvoorus.
  3. Žürii arvestab oma hinnangus:
   • liikumisseade terviklikkust, kompositsiooni;
   • tantsijate tehnilisi oskusi;
   • tantsijate esitlusoskus, lavaline sära;
   • koreograafia ideelisust, sobivust vastavasse kategooriasse ja koreograafia vanuselist sobivust;
   • esteetiline välimus, kostüüme (rahvatantsus rahvariideid või rahvuslikku stilistikat)
  4. Soolo- ja duotantsude hindamisel pannakse olulist rõhku tantsija tehnilistele oskustele, lavakasutusele ja teatraalsusele.
  5. Kui mõnes kategoorias on osalejaid ainult üks ja tantsu punktide kogusumma jääb alla 80% žürii maksimumpunktidest, siis ei ole festivali sekretariaat kohustatud 1. kohta välja andma, aga seda võidakse eripreemiaga märkida.
  6. Lisaks kolmele esimesele kohale annab žürii välja ka eripreemiaid, mis selguvad võistluse käigus.
  7. Žürii liikmetel on õigus, aga mitte kohustus viibida proovide ajal saalis.
 2. Proovi- ja esinemisgraafikud
  1. 16. novembril on avatud vaba lava kell 15:30 – 16:00.
  2. 17. ja 18. novembril eraldatakse prooviajad vaid eelkooliealistele ja ajaressursi olemasolul vanusegrupile lapsed1. Proovi pikkus on 2 minutit.
  3. Prooviajad ja esinemisgraafikud kuulutatakse välja hiljemalt 8. novembriks festivali kodulehel http://www.ertfestival.ee/.
 3. Esinemismuusika
  1. Esimenismuusika tuleb saata hiljemalt 9. novembriks 2018 aadressile muusika@ertfestival.ee. Faili nimi peab koosnema grupi nimest ja tantsu nimest. Esinemispäeval tuleb muusikapala kaasa võtta CD-plaadil või mälupulgal, mida korraldajad võivad vajadusel küsida.
  2. Grupi juhendajal on õigus kontsertpaika saabudes üle kuulata oma saadetud esinemismuusika.
 4. Festivalile tulles
  1. Grupp teavitab oma saabumisest infolauas, kus igale tantsijale, grupi juhendajale ja ühele saatjale (kas lapsevanem või koreograaf) antakse tempel, millega pääseb kontserdisaali ilma piletita.
  2. Grupi juhendaja tutvub festivali sisekorraeeskirjaga ning teavitab selle sisust ka oma juhendatavaid.
  3. Festivalile saabuda hiljemalt 30 minutit enne oma esinemise algust, kuid mitte varem kui 1,5 tundi enne kontserti.
 5. Festivali korraldaja

Festivali korraldab MTÜ ERT Festival koostöös Agneta Tantsukooliga.