Festivalist

Estraad- ja rahvaste tantsude festivali ajalugu ulatub aastasse 2011, mil sündis esimest korda idee selline üritus Eesti tantsumaastikule luua. Juba sama aasta novembrikuus oli pelgalt mõttest saanud teostus, mil leidsid aset esimesed festivalipäevad ligikaudu 300 tantsija osalusel. Järgnevatel aastatel on huvi võistlusliku ürituse vastu üha suurenenud, tuues kokku tantsugruppe üle Eesti – aastal 2013 asus võistlustulle kahe festivalipäeva jooksul kokku juba ligi 850 tantsijat.

Festivali fookuses olevad tantsustiilid – estraad ja rahvaste tants – on mõlemad tuntud, kuid on oma populaarsust kaotanud seoses kaasaegsete tantsustiilide (nagu näiteks tänavatants, vabatants või showtants) esile kerkimisega. Estraaditantsude võlu peitub selle meelelahutulikkuses, mida saadavad ilu, graatsia ja kergus. Rahvaste tantse hindame aga eri rahvuste kultuuri peegeldajatena, mis kannavad edasi oma rahvuse ajalugu ja iseloomu. Käesoleva festivali eesmärk on keskenduda vaid neile kahele stiilile, pühendades mõlemale omaette festivalipäeva. Sel moel on meil võimalus avastada põhjalikumalt mõlema tantsustiili rikkusi ja teha tutvust nende eripäradega.

Festivali kaudu soovivad korraldajad:

  • pakkuda festivali külastajatele huvipakkuvat ja meelelahutuslikku elamust;
  • anda tantsukollektiividele võimaluse end teiste seas proovile panna;
  • laiendada nii osaliste kui ka külaliste silmaringi;
  • anda eri rahvuste ja rahvaste tantsude esindajaile võimaluse näidata oma kultuuri teiste kultuuride keskel
  • tõsta huvi estraadi ja rahvaste tantsude vastu.